Wednesday, 22 July 2009

KARANGAN DIALOG / WAWANCARA

1. Karangan ini jenis berformat.


2.Kedua-dua karangan melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak.


3.Perbezaan dialog dan wawancara;


a) Dialog


i.Kedua-dua oihak bebas bertanya dan memberi pendapat.


ii.Aksi watak boleh dimuatkan dalam karangan. Aksi tersebut ditulis
dalam kurungan (..........).


iii.Suasana tidak/ kurang formal.


b) Wawancara


i .Orang yang mewawancara bertanya dan yang diwawancara
menjawab pertanyaan.


ii. Aksi watak tidak boleh diselitkan/ dimasukkan.


iii. Suasana adalah formal.


4. Format khusus karangan ini adalah seperti berikut.


a) Pendahuluan - ditulis seperti permulaan perenggan biasa.


b) Nama penutur- ditulis di sebelah kiri dan sejajar. Hanya huruf awal
pada nama penutur ditulis dengan huruf besar dan diakhiri dengan
tanda noktah bertindih (:)


c) Isi atau butir-butir dialog - ditulis sejajar.


d) Penutup - ditulis dalam bentuk perenggan biasa, tetapi baris
pertamanya sejajar dengan nama penutur.CONTOH....esok cikgu poskan. SELAMAT MALAM anak-anak muridku!

1 comment: